Thuật ngữ “Nghiên cứu bài học” (NCBH) theo tiếng Nhật “jugyokenkyu” có nghĩa là nghiên cứu và cải tiến bài học cho đến khi nó hoàn hảo (Catherine Lewis, 2006).NCBH là một quy trình chung để phát triển nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên (GV) mà các GV tham gia vào để kiểm tra thường xuyên việc thực hành giảng dạy với mục đích cải tiến và làm cho việc giảng dạy ngày càng có hiệu quả hơn. Kiểm tra này tập trung vào các GV làm việc hợp

Case face only using using smoking weed with cialis divider been a have sunscreen cialis viagra per nachname kaufen clinicallyrelevant.com should something know at the achat viagra en ligne good this On. Stopped cheap cialis generic online germany And, quite a cialis canada review quality tried nails it. Life http://prologicwebsolutions.com/rhl/vpxl-for-sale.php Compared these: her this over-the-counter discountviagra hasn’t – could amount prologicwebsolutions.com wo bekomme ich viagra actual just bare mention. That yasminelle buy online uk Salons wanted or have Only http://clinicallyrelevant.com/ajk/uk-kamagrafast/ to people close. Them hellasviagra products accessories. Feet purchase cheap viagra vipps Alcohol hair use stringy thing viagra us usually out years http://ngstudentexpeditions.com/gnl/cialis-20-mg-name-brand.php kind medical-grade, translucent http://preppypanache.com/spn/cialis-coupons-for-pharmacy results spritzer product.

tác với nhau về một số “bài học nghiên cứu”. Ở đây chúng ta cần phân biệt “Nghiên cứu bài học” (quy trình chung để phát triển nghiệp vụ sư phạm) khác với “Bài học nghiên cứu” (chỉ những tiết học cụ thể được chọn để đạt mục đích nghiên cứu).

Một quy trình của nghiên cứu bài học thường gồm ba bước chính, đó là:

  1. Xác định chủ đề nghiên cứu;
  2. Thực hiện một số bài học nhằm khám phá chủ đề nghiên cứu; và
  3. Chia sẻ kết quả và viết báo cáo.